Siviä Heinämaa: Riston Roopenpojan ihmeellinen elämä
Robinson Crusoe, ©1719

Sivuja: 71, ISBN: (painettu 1964)
__________________________________________________________________________________________________


Ostopv: 1989
Suomen lapsille mukaillut Siviä Heinämaa.

"Opettajille

Alemman kansakoulun ja ylipäänsä alkuopetuksen palvelukseen pyrkii tämä pieni kirjanen, jossa tuo kansainvälinen 'Robinson Crusoe' on mukailtu kotoisemmaksi ja etupäässä kouluopetukseen soveltuvaksi. Pohjana tälle mukailulle on ollut suomennos Robinson-kertomuksesta, mikä on lukukirjan Lesebuch für das zweite Schuljahr (Bearbeitet von Wilhem Rein) neljännessä painoksessa, jota lukukirjaa käytetään Jenan seminaarin harjoituskoulussa.

On kuitenkin mainittava pari näkökohtaa, joissa olen poikennut mainitusta kertomuksesta. Olen ensinnäkin jättänyt kokonaan pois kertomukset villeistä ihmissyöjistä ja ihmismurhista ja niinpä myös Perjantai-nimisestä villistä, Robinsonin kumppanista. En ole tällaisista kertomuksista löytänyt sitä puhtaasti kasvattavaa ja jalostavaa vaikutusta, jota lapsen herkkä mieli tarvitsee. - En ole myöskään asettanut, kuten mainitussa kertomuksessa, pääpainoa niihin sivistysvälineidhin, joita R. löytää haaksirikkoutuneesta laivasta, vaan siihen, kuinka hän yksinäisellä saarellaan oppii uutteraksi, kestäväksi ja kekseliääksi taistellessaan nälkää, janoa, petoja, rajuilmoja ym. vastaan, ja kuinka hän tällaisessa elämänkoulussa oppii huomaamaan Jumalan suojeluksen ja avun sekä hellästi ja kunnioittavasti muistelemaan vanhempiaan ja kotiaan.

Heinolan seminaarin harjoutuskoulussa on tämä kertomus kuulunut toisen kouluvuoden opetukseen. Tälle ikäluokalle, alemman kansakoulun toista luokkaa vastaavalle, se onkin sopivin.

Kouluopetuksessa voi tätä kirjasta käyttää joko tavallisena lukukirjana tahi myös opettajan käsikirjana, jolloin sen sisällys opettajan suullisen esityksen kautta välitetään oppilaille. Jälkimmäisessä tapauksessa voisi menestyksellä käyttää myös ns. kehittävää menettelyä, jolloin opettaja keskustelun avulla johtaa oppilaat mielikuvituksellaan tekemään samoja havaintoja, joita R. teki saarellansa, sekä keksimään, miten mistäkin pulasta selviytyä. On kuitenkin varottava, ettei opetus jää vain hajanaiseksi keskusteluksi, vaan että aina pienissä jaksoissa kerrotaan, mitä keskustelun kautta on selville saatu, ja etsitään otsakkeet näille jaksoille. Nämä pienet jaksot ovat tässä kirjassa ryhmitetyt suurempiin kokonaisryhmiin, ja tärkeätä olisi, että kunkin tällaisen luvun päättyessä jonkinlainen syventely, vertailu ja lasten omaan elämään soveltaminen tapahtuisi. Näistä ei kuitenkaan ole voitu tähän panna mitään viittauksia sen tähden, että tämän kirjasen tarkoituksena on olla myös todellisena lastenkirjana. Opettaja huomaa kyllä pian sopivat kosketuskohdat, samoin kuin senkin, mitkä kohdat soveltuvat paremmin kertovaan, mitkä kehittävään esittämiseen.

Vaikka tämä kirjanen onkin tarkoitettu etupäässä koulua varten, toivon kuitenkin sen tulevan käytetyksi lastenkirjana kodeissa ja lastenkirjastoissa.

Kuvituksen, joka on kokonaan uusi ja alkuperäinen, on ansiokkaasti suorittanut taiteili V. Ylinen. Pyydän täten lausua hänelle onnistuneesta työstään sydämelliset kiitokseni.

Heinolassa syyskuulla 1911.

Siviä Heinämaa